Privacyverklaring Motion To Balance

 


Wij, Motion to Balance, willen rekening houden met de GDPR-wetgeving, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wanneer u een bezoek brengt aan onze website, u enkele gegevens hierop achterlaat. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens en privacy te waarborgen en gaan hier daarom zorgvuldig mee om.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • het gebruik van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen attent maken en deze willen respecteren.
  • Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:


Motion To Balance, Weg naar As 138/1 – 3600 Genk This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Persoonsgegevens die verwerkt worden

Motion to Balance kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de praktijk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Zo verwerken we voornamelijk de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres IP-adres

Waarom Motion to Balance jouw gegevens gebruikt

Wij verwerken uw gegevens enkel om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te nemen, wanneer dit verzocht wordt voor doeleinden van de praktijk. Dit zal gaan omtrent een gesloten overeenkomst en/of op basis van gerechtvaardigd belang.

Hoe lang Motion to Balance jouw gegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Motion to Balance verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
In kaart brengen websitebezoek

 

Op de website van Motion to Balance worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Motion to Balance gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Volg ons op