mtb home banner

Founders of a lifestyle

Burn-out

 

Wat is het?

Een burn-out is in feite een energiestoornis met hoofdzakelijk werk gerelateerde oorzaak. Er is sprake van langdurige psychische en fysieke uitputting ten gevolge van het uitgevoerde werk. Vroege waarschuwingssignalen van een burn-out zijn: slecht slapen, zich vermoeid voelen, emotioneel zijn, concentratieproblemen, met tegenzin naar het werk gaan, veel piekeren, het gevoel hebben er niks meer bij te kunnen nemen, …

Vanuit medisch standpunt wordt burn-out omschreven als langdurige werk gerelateerde stress die leidt tot ontregelingen van het hormonaal systeem. Dit kan een scala aan lichamelijke klachten (spier- en gewrichtsproblemen, maag- en darmklachten, …) en psychisch disfunctioneren (stemmingswisselingen, angst, …) met zich meebrengen. Door de ontregelde hormoonhuishouding gaat het afweersysteem verzwakken waardoor men vatbaar is voor ziektes en pijn.

Vanuit psychologisch standpunt wordt burn-out omschreven als een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk en gekenmerkt wordt door emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, demotivatie, afstandelijke werkhouding en het gevoel minder competent te zijn.

De oorzaak van een burn-out kan noch alleen bij het werk, noch alleen bij de werknemer gezocht worden. Het gaat in feite om een wisselwerking tussen de eisen van het werk en de persoonlijkheid van de werknemer. Hoe een werknemer met deze eisen kan omgaan is afhankelijk van zijn mentale veerkracht. Mentale veerkracht is het vermogen om met tegenslagen om te kunnen gaan en bepaalt hoe vatbaar je bent voor stress.

Belangrijk om te weten is dat mentale veerkracht, net als spierkracht, trainbaar is. Zo weten we bijvoorbeeld uit wetenschappelijk onderzoek dat wie voldoende beweegt en gezond eet, beter met stress kan omgaan. Bovendien zorgt fysieke activiteit (regelmatig bewegen) ervoor dat je concentratie, energieniveau en slaapkwaliteit verbetert. Om een burn-out effectief aan te pakken, zet je dus best in op meerdere factoren.

 burn out, stress, motion to balance, lichaamsbeweging, osteopathie, kinesitherapie, multidisciplinair

Lichaamsbeweging helpt!

Een goed burn-outbeleid houdt zowel rekening met de fysieke als de mentale component van veerkracht. In deze blog zal de focus gelegd worden op beweging in de preventie en behandeling van een burn-out.

Het is algemeen geweten dat fysieke activiteit veel gezondheidsvoordelen heeft zoals een lager risico op verschillende hart- en vaatziektes, spier- en gewrichtsklachten, verschillende types van kanker, … Naast deze algemene gezondheidsvoordelen, heeft fysieke activiteit ook een belangrijk effect op mentale gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat werknemers met een gemiddelde tot hoge cardio-respiratoire fitheid minder burn-out en depressieve symptomen vertonen dan personen met een zwakke fitheid. Er bestaat een verband tussen hogere fitheid en beter met stress kunnen omgaan. Bovendien gaat een verhoging van de fysieke activiteit (meer en regelmatiger bewegen) gepaard met een vermindering van de symptomen van burnout, depressie en angst.


Bewegingsgerichte interventies zullen dus absoluut een meerwaarde betekenen in de multidisciplinaire behandeling van burn-outs!

Wil je graag meer hierover weten? Of wil je misschien graag een gesprek om zelf een multidisciplinair traject op te starten? Dat kan!
Stuur een mailtje naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Volg ons op