mtb home banner

Kinesitherapie

Spier- en peesletsels

Spierblessures

Spierblessures zijn bij sporters, maar ook bij niet-sporters, een zeer veel voorkomend probleem. Meestal ontstaan deze spierblessures (bijvoorbeeld een spierverrekking of een spierscheur) bij een plotse beweging, of uitzonderlijk bij een botsing met een andere persoon of object. De meest voorkomende locaties zijn het bovenbeen, de kuit en de lies, maar ook in de buikspieren of in het bovenste lidmaat kunnen deze blessures ontstaan. Het probleem is niet alleen dat je je specifieke activiteiten enige niet tijd niet zal kunnen uitvoeren, maar ook dat er vaak een herval vastgesteld wordt na het terugkeren tot sport. Dit risico op herval is bovendien groter wanneer de revalidatie niet optimaal verloopt, of wanneer het sporten wordt hervat wanneer men hier nog niet volledig klaar voor is.

Symptomen

Een acute spierblessure wordt meestal gekenmerkt door een plotse pijnscheut in een bepaalde spier. Het kan zijn dat je hierdoor moeilijk kan stappen, of moeilijker kracht kan genereren met de specifieke spiergroep. Bij een spierscheur kan het ook zijn dat er een bloeding optreedt, die aanleiding geeft tot bijvoorbeeld een blauwe plek.

Naast deze acute spierblessures, kan het ook zijn dat er spierpijn aanwezig is, zonder dat hier een echte spierverrekking of spierscheur aanwezig is. Dit kan in toenemende mate opkomen bij het bewegen of bij het sporten, of enkel na het sporten aanwezig zijn. Een voorbeeld hiervan zijn stijve of pijnlijke kuiten tijdens of na het lopen.

Revalidatie

Een revalidatie is steeds individueel. Dit is een inspanning voor de therapeut, maar zeker ook voor de patiënt. Een revalidatie na een acute spierblessure start best zo snel mogelijk, en is vooral gebaseerd op actieve oefeningen die door de patiënt worden uitgevoerd, onder onze deskundige begeleiding. Verder wordt er ook uitgebreid onderzocht wat de risicofactoren waren om dit letsel te krijgen, om hier zeer specifiek aan te kunnen werken. De doelstelling is uiteindelijk dat het spierweefsel weer sterk genoeg gemaakt wordt om de specifieke belasting terug aan te kunnen, en het risico op herval te verminderen. Aan de hand van verschillende criteria worden stapsgewijze vorderingen gemaakt, waarbij naar ieders doel wordt toegewerkt.

Wanneer de spierblessure niet acuut is ontstaan, wordt aan de hand van een kinesitherapeutisch onderzoek nagegaan waarom het probleem zich voordoet. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat een spier die pijn begint te doen, te zwak is voor de activiteiten die je wil doen.

Preventie

Om het risico op het ontwikkelen van spierblessures te minimaliseren kan je zelf heel wat doen. Dit gaat onder andere over het optimaliseren van je trainingsbelasting, het specifiek sterker maken van bepaalde spieren en op een efficiënte manier bewegen. Ook hier kan u op onze begeleiding rekenen. Na een specifieke screening wordt er een geïndividualiseerd programma uitgewerkt.

Volg ons op