mtb home banner

Kinesitherapie

Revalidatie Kine - Rug en Nek

Rug- of nekpijn is de meest voorkomende oorzaak voor werkonbekwaamheid. Ze kunnen acuut ontstaan of chronisch zijn. De oplossing voor deze klachten is vaak complex. Een individuele revalidatie dringt zich daarom op en vergt een inspanning van zowel de therapeut als de patiënt. Belangrijk om te begrijpen als patiënt, is dat er veel factoren zijn die mee bepalen waarom jouw klachten soms blijven bestaan.

Acuut rug- of nekletsel

Een blokkade in de rug is meestal een beschermende reactie van de spieren op een overbelasting. Pijndemping, spierontspannende technieken, oefentherapie, educatie en preventieve – en spierversterkende oefeningen zullen het functioneel bewegen opnieuw mogelijk maken.

Voorbeelden: blokkade, verschot...

Chronisch rug- of nekletsel

Vaak is er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak voor rug- en nekklachten. Een oplossing vinden, is soms zeer moeilijk. Na het proberen opsporen van de oorzaak nemen we je levensstijl en bewegingsangst onder de loep. Een plan voor langetermijnresultaten wordt opgesteld, met daarin aandacht voor conditionering, spierversterkende oefeningen en het opstellen van een thuisoefenprogramma.

Voorbeelden: aspecifieke lage rug- of nekklachten...

Postoperatief rug- of nekletsel

Een intensieve revalidatie van drie tot zes maanden is hier meestal noodzakelijk. De belastbaarheid van de geopereerde regio dient opnieuw verhoogd te worden naar een normaal niveau. De behandeling zal doorgaans bestaan uit educatie, tips voor thuis, manuele therapie, mobiliserende en spierversterkende oefeningen, opstellen en volgen van een thuisoefenprogramma en periodieke testafnames.

Voorbeelden: operatie na een hernia, fixatie van 2 wervels...

mtb

Preventie

Een job met veel zituren, een hoge fysieke of mentale werkbelasting of moeite met het onderhouden van een actieve levensstijl? Motion To Balance maakt een preventief bewegingsprogramma voor je rug of nek.

Maak een afspraak

Volg ons op