mtb home banner

Kinesitherapie

Pijn en vermoeidheid

Chronische pijn / burn-out / chronische vermoeidheid

Chronische vermoeidheid of pijn is de naam voor ernstige vermoeidheids- of pijnklachten. Vaak is hier geen duidelijk aantoonbare oorzaak of verklaring voor. De vermoeidheid of pijn zorgen ervoor dat u veel minder kunt doen dan u gewend was, zowel thuis, voor studies, werk sport of zelfs sociale activiteiten. Vanzelfsprekend heeft dit een grote impact op uw sociale en familiale leven, alsook op uw werk- of schoolsituatie.

Symptomen

  • Niet uitgerust zijn na het slapen
  • Erg lang uitgeput zijn na een inspanning
  • Geheugen- of concentratieproblemen
  • Gevoelige lymfeklieren in hals of oksels
  • Spierpijnen over het hele lichaam
  • Pijn in de gewrichten zonder zwelling of roodheid
  • Hoofdpijnen
  • Duizeligheid en zwakte bij opstaan na zitten of liggen
  • Algemeen mentaal “down” voelen
  • Verminderde eetlust

Behandeling

Wanneer u last heeft van aanhoudende rugklachten of spierpijnen, chronische vermoeidheid, fibromyalgie of een burn-out, dan vraagt dit in de meeste situaties om een adequate multidisciplinaire omkadering. De kinesitherapeut, osteopaat, diëtist, acupuncturist en psycholoog slaan hier, samen met de huisarts, de handen in elkaar om u zo goed mogelijk te ondersteunen in uw herstel.

In onze aanpak staat het individu in zijn geheel centraal.

Naast de klassieke aanpak gaan we ook je voeding, slaappatroon en dagdagelijks functioneren met jou bekijken.

Zo komen we in overleg met u tot een doelgericht plan om jouw klachten onder controle te brengen en zo een beter functioneren te bekomen.

Samen met u gaan we trachten zo veel mogelijk uw zelfherstellend vermogen aan te spreken.

Aan de hand van periodieke (her)evaluaties kunnen we zien of er progressie wordt gemaakt op verschillende parameters die individueel kunnen verschillen. Deze parameters worden bij het eerste kennismakingsgesprek en onderzoek samen met u opgesteld.

Preventie

Aangezien de oorzaken nog vrij onbekend zijn, is preventie moeilijk aan te tonen. Een goede balans tussen rust en inspanning, zowel fysiek als mentaal, een uitgebalanceerde voeding en een psychologisch welbevinden zijn essentiële elementen voor een algemene gezonde levensstijl.

Volg ons op