mtb home banner

Kinesitherapie

Ligamentaire instabiliteit

Ligamentaire instabiliteit

Ligamenten zijn taaie, doch elastische structuren die rond de gewrichten liggen om de passieve stabiliteit van deze gewrichten te garanderen. Tijdens een banale val of een sporttrauma, kunnen één of meerdere ligamenten uitgerokken, ingescheurd of zelfs afgescheurd zijn. Dit zorgt dan voor een grotere passieve instabiliteit in dit gewricht. Vele mensen hebben echter ook een algemene laxiteit in al hun gewrichten. Op zich hoeft dit geen probleem te vormen, maar als de spieren rondom de gewrichten deze instabiliteit niet voldoende compenseren zal ook hier een probleem ontstaan.

Symptomen

Een acuut ligamentair letsel zal altijd gepaard gaan met pijn. Hoe zwaarder het ligament geraakt is, hoe groter ook het instabiel gevoel. Zo kan iemand met een letsel aan de mediale band van de knie bv. een “doorzakkingsgevoel” hebben. De kans op recidief is aanzienlijk hoger als de passieve instabiliteit niet hersteld kan worden of indien het letsel op jongere leeftijd al plaatsvindt. Meermaals subluxeren of luxeren van een gewricht zorgt voor een chronische ligamentaire instabiliteit.

Revalidatie

Er moet steeds rekening gehouden worden met de verschillende fases van weefselherstel.

Elk van deze fases vereist een aangepaste aanpak, gaande van inperken van de zwelling en pijn tot het komen tot een volledig functioneel herstel en sporthervatting. Een juiste motorische controle van de spieren rondom een gewricht om een vergrootte beweging te controleren is hierbij essentieel.

Preventie

Door middel van actieve stabilisatie-oefeningen en oefeningen om de motorische controle te verbeteren, kunnen gewrichten een betere actieve stabilisatie krijgen. Dergelijke stabilisatie- en controleprogramma’s worden reeds in vele sportclubs toegepast om preventief dergelijke ligamentaire letsels te vermijden.

Volg ons op