Waarom osteopathie?

Osteopaten kunnen helpen bij heel wat klachten. Als je twijfelt of osteopathie iets voor jou kan doen, mag je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Mogelijke klachten

Mogelijke klachten kunnen zijn:
• Rug- en nekproblemen: pijn, lumbago, hernia, blokkades, spierstijfheid, beperkte beweeglijkheid, ...
• Gewrichtsproblemen: pijn, frozen shoulder, tenniselleboog, ...
• Hoofdpijn: spanningshoofdpijn, migraine, duizeligheid.
• Sportletsels: verstuikingen, herhaalde ontstekingen, tendinitis, krampen, pijnen,..
• Orgaanklachten: zure oprispingen, maagzuur, opgeblazen gevoel, darmklachten, constipatie, verteringsklachten,...

Voor kinderen kan osteopathie hulp bieden bij overmatig huilen, reflux, functionele houdingsafwijkingen, gedragsafwijkingen, concentratiestoornissen, ontwikkelingsachterstanden, slecht slapen, buikpijn, darmkrampen, ontlastingsproblemen,...


Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode van het bewegingsapparaat, van organen en weefsels in het lichaam. De osteopaat onderzoekt en behandelt manueel de bewegingsmogelijkheid van al deze systemen en zoekt naar bewegingsbeperkingen die een verband kunnen hebben met de klacht van de patiënt. Osteopaten maken gebruik van een uitgebreide praktische kennis over anatomie, fysiologie, neurologie en pathologie.


Wat doet de osteopaat?

Een osteopaat zal alle blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam, die met de klacht verband houden, in kaart brengen. Zo gaat hij op zoek naar de oorzaak van de klacht en behandelt deze door middel van manipulaties, spiertechnieken en mobilisaties. De osteopaat geneest niet maar moedigt het lichaam aan om zelf te genezen. Dit doet hij door blokkades en bewegingsbeperkingen die een genezing in de weg staan, op te heffen. Apparatuur of medicijnen worden niet gebruikt.

 

Op bezoek bij de osteopaat

Gert Vandeurzen
 
 

Hoe verloopt een consult?

- Anamnese

Tijdens het kennismakingsgesprek zal de osteopaat een dossier opmaken. Hierin komen persoonlijke gegevens. Daarna volgt de anamnese, waarbij hij uitgebreid vragen stelt over het klachtenpatroon. Aan de hand van vele vragen probeert de osteopaat een beeld te krijgen van de klachtenregio en van de structuur die verantwoordelijk kan zijn. Dit gedeelte van het onderzoek is ontzettend belangrijk daarom moet de patient zo veel mogelijk informatie geven over de klachten en over zichzelf. Dat verklaart ook waarom de osteopaat vragen kan stellen die ogenschijnlijk niet rechtstreeks met de klacht te maken hebben, zoals bijzonderheden over hart- en bloedvaten, longen, spijsvertering, blaas en nieren.


- Safety check

Ideaal is als patiënten eerdere onderzoeksresultaten melden en/of meebrengen. Ook de bijsluiters van medicijnen kunnen bijdragen tot een correct inzicht. De osteopaat kan deze gegevens analyseren om een nog beter beeld te krijgen van de problematiek. Hierop kan hij besluiten of een osteopatische behandeling al dan niet gestart mag worden (breuken, osteoporose..) en onmiddellijk doorverwijzen naar de reguliere arts. Dat zijn de zogeheten ‘rode vlaggen’ die iedere professionele osteopaat eerst zal checken. Een osteopaat geneest geen ziektes; wel kan hij een zieke helpen beter te functioneren. Tijdens de osteopatische behandeling maakt de osteopaat geen gebruik van medicijnen of apparatuur, maar bij de safety check maakt hij wel gebruik van de gebruikelijke medische hulpmiddelen zoals bloeddrukmeter, stethoscoop, otoscoop, ooglampje, reflexhamer, radeerwieltje, stemvork en tongspatel.


- Bewegingsonderzoek

Daarna volgt het bewegingsonderzoek. De osteopaat onderzoekt de verwoorde klachten. Hij beperkt zich hierbij niet tot de regio van het ongemak. Zowel het bekken, rug, en andere gewrichten als de spieren, de organen en de schedel worden op bewegelijkheid getest. Met zijn ogen en handen lokaliseert de osteopaat de klacht en de oorzaak. Voor dit manuele onderzoek moet de patiënt de bovenkleding uitdoen.


- Behandeling

Na de anamnese en het uitgebreide bewegingsonderzoek weet de osteopaat wat het probleem is en hoe het wordt veroorzaakt. Nu kan hij zijn behandeling bepalen, waarbij verschillende technieken worden toegepast op de te behandelen structuren. Hij beoogt hiermee het verbeteren van de beweeglijkheid van die structuren en het vrijmaken van gevonden bewegingsbeperkingen. Een osteopatische behandeling is veilig, pijnloos en niet agressief. De meeste mensen ervaren ze als aangenaam. Sommige technieken zijn lang en zacht, andere kort en snel. Alle structuren worden namelijk op hun eigen manier behandelt. De osteopaat werkt voor ieder individu een andere behandeling uit. Zo worden verschillende patiënten met ogenschijnlijk dezelfde klacht anders behandeld door dezelfde osteopaat. Hij analyseert de klachten, maar gebruikt verschillende technieken die vooral de oorzaak van de klacht aanpakken. Er bestaat niet zoiets als een standaard recept.


- Beoogd resultaat

Het succes van de benadeling hangt in grote mate af van het zelfgenezend vermogen van de patiënt. Een reactie op de behandeling is niet ongewoon en verdwijnt gemiddeld na 48 uur. Zo geeft het lichaam aan dat het aan het werk is en dat het zich aanpast aan de nieuwe situatie. Echter, osteopathie is geen symptomatische behandeling. Sommige klachten verdwijnen onmiddellijk, andere vergen meer tijd. Het is wel een duurzamere oplossing die de onderliggende factoren aanpakt op een natuurlijke manier


- Nabespreking

Na de behandeling , die gemiddeld 30 minuten duurt, volgt een nabespreking. Hierin worden in eenvoudige en begrijpbare woorden de oorzaken van de pijn en de remedie besproken. Soms reikt de osteopaat ook oefeningen of voedingsadviezen aan. Hij zal ook aangeven hoelang het zal duren eer men beter is. Gemiddeld vraagt het drie tot vijf behandelingen voor de patiënt herstelt is , naargelang de klachten van acute of chronische aard zijn.

Moet je een doktersvoorschrift hebben voor een osteopatisch consult?

Iedereen kan vrij , na een afspraak, een osteopaat raadplegen. Je hebt hiervoor geen verwijzing van je arts nodig.
Bij erkende osteopaten (D.O) wordt de behandeling tot 5X per jaar deels vergoed door de meeste ziekenfondsen (10 euro per behandeling)