Wat is kinesitherapie ?

Kinesitherapie richt zich vooral op het menselijk bewegen en dan voornamelijk in een context van gezond functioneren. Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een eigen wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen.

De kinesitherapeutische hulpverlening richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. Ze is van toepassing op mensen met een variabele zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij zich bevinden.

De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt aan zijn herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij ernaar om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.

De kinesitherapie wordt hoofdzakelijk gerekend tot de curatieve somatische zorg. Ook binnen andere domeinen zijn kinesitherapeuten werkzaam: de psychomotorische en psychiatrische zorgverlening, de palliatieve zorg. Er is aandacht voor de maatschappelijke gezondheidsdoelstellingen zoals preventie en het belang van gezond en verantwoord bewegen.

Algemeen mogen wij stellen dat de kinesitherapie, vandaag binnen de gezondheidszorg, een belangrijke bijdrage levert in de kostenbeperking voor ziekten en arbeidsongeschiktheid.